Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji

1. Do przesyłki należy dołączyć dokument zawierający następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2. Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
Natulen – zdrowe wnętrze Wilhelmina Pitra
Siedleszczany 25
39-450 Baranów Sandomierski

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

Natulen – zdrowe wnętrze Wilhelmina Pitra
Siedleszczany 25
39-450 Baranów Sandomierski

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz fakturę.